ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά το άρθρο 47 περί ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Επωνυμία εταιρίας: «FERMORITE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι.Κ.Ε.»

Δ.Τ. : «FERMORITE Ι.Κ.Ε.»

ΑΦΜ: 800935145

Αρ. καταχώρησης ΓΕΜΗ: 145287301000

Διεύθυνση επιχείρησης : ΙΤΕΑΣ 14, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ.16452

Κεφάλαιο εταιρίας : 15.000,00 ευρώ.

Εταιρική σύνθεση:

Εταίρος Α:

– Γκιούλης Ζοζέφ του Σιών και της Εσθήρ

– Κάτοικος: Πολιτείας Αττικής, στην οδό Πλάτωνος αρ. 61, ΤΚ 14563

– ΑΦΜ = 106443199 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

– Κεφαλαιακή συμμετοχή: 49%

– Κεφαλαιακές Εισφορές: 7.350,00

– Εξωκεφαλαιακές Εισφορές: 0,00

– Εγγυητικές Εισφορές: 0,00

Εταίρος Β:

– Αντωνίου Σωκράτης του Ιωάννη και της Αργυρώς

– Κάτοικος: Χίου, στην οδό Γλύπτη αρ. 23, ΤΚ 82100

– ΑΦΜ = 049788438 – Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ

– Κεφαλαιακή συμμετοχή: 51%

– Κεφαλαιακές Εισφορές: 7.650,00

– Εξωκεφαλαιακές Εισφορές: 0,00

– Εγγυητικές Εισφορές: 0,00

———————————

Διαχειριστές

049788438ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΑπό :16/02/2018 
106443199ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΖΟΖΕΦ ΣΙΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΑπό : 16/02/2018 

———————————

Διάρκεια Ζωής :    Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της, ήτοι μέχρι  16/02/2043.